fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Premia za remont starych budynków wielorodzinnych

Rzeczpospolita, Paweł Gałka
Prezydent podpisał ustawę, na mocy której państwo dofinansuje remont budynków wielorodzinnych. Zastąpi ona ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co można zyskać dzięki nowym przepisom?
Z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów będą mogły skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, towarzystwa budownictwa społecznego oraz osoby fizyczne.
Nowością w ustawie jest możliwość otrzymania premii remontowej i kompensacyjnej. Pierwsza będzie przeznaczona wyłącznie na remont starych budynków wielorodzinnych wybudowanych przed 14 sierpnia 1961 r. Dofinansowanie pokryje do 20 proc. kwoty kredytu. Nie będzie mogło jednak przekroczyć 15 proc. wszystkich kosztów inwestycji. Do przedsięwzięć remontowych w budynkach wielorodzinnych zakwalifikowano:
> remont budynków wielorodzinnych,
> wymianę okien lub remont balkonów,
> przebudowę budynku, w wyniku której nastąpi ulepszenie,
> wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
O premię kompensacyjną będzie mogła się ubiegać osoba fizyczna, która w 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego lub po tym dniu została spadkobiercą budynku, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. Premia ta jest przyznawana tylko raz na spłatę kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego.
Projekt ustawy określa także nowe warunki przyznawania premii termomodernizacyjnej. Obecnie, maksymalne wsparcie finansowe zostało obniżone z 25 do 20 proc. kwoty kredytu. Jednocześnie wysokość premii nie może wynosić więcej niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
Jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostały zakwalifikowane działania mające na celu:
> ulepszenie – zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania,
> ulepszenie – zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest energia, spełniają wymogi w zakresie oszczędności energii,
> wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w wyniku likwidacji lokalnego źródła ciepła, co powoduje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,
> całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysoko sprawnej kogeneracji.
Zrezygnowano z wymogów dotyczących długości okresu kredytowania i wysokości minimalnego udziału własnego. Kredyt nie może być jednak przeznaczony na spłatę innego kredytu, do którego przyznano już premię termomodernizacyjną lub remontową lub jeśli uzyskano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Wszystkie premie przyznawać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze specjalnego Funduszu Remontów i Termomodernizacji. Inwestor składa wniosek o przyznaniu premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego (do tej pory bank współpracował z 15 bankami), który wszystkie dokumenty przekazuje do BGK. Bank BGK przyznaje premię w granicach wolnych środków według kolejności złożenia wniosku.
Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
[ramka][srodtytul]Dariusz Koc, ekspert, KAPE SA[/srodtytul]
– Koszt wykonania audytu zależy od wielkości budynku oraz zakresu koniecznych do wykonania prac. Jeśli dokumentacja techniczna danego obiektu jest kompletna, to koszt audytu niewielkiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wynosi od 800 do 2000 zł oraz od 3000 do 4000 zł w przypadku większych, bardziej skomplikowanych budynków. Gdy przeprowadzenie audytu będzie wymagało uprzedniego wykonania inwentaryzacji, koszty mogą być wyższe. Korzystanie z premii termomodernizacyjnej jest opłacalne przy większych i droższych inwestycjach. W przypadku mniejszych przedsięwzięć koszty kredytu oraz koszt wykonania audytu powodują, że efekt w postaci wsparcia premią termomodernizacyjną nie jest wystarczająco zachęcający do podjęcia trudu brnięcia przez procedurę.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA