fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy stosować ustawę o partnerstwie, a kiedy o koncesjach

Rzeczpospolita
Sejm kończy pracę nad dwiema ustawami, które zdaniem wielu fachowców mają doprowadzić do przełomu przy inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce – pisze Christian Schnell, adwokat, partner w BSJP Legal and Tax Advice, niezależny ekspert w Ministerstwie Gospodarki
Chodzi o nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: ustawa PPP) oraz ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi (ustawa koncesyjna). Obie mają w całości zastąpić dotychczas obowiązujące regulacje prawne.[srodtytul]Różne modele[/srodtytul]Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu nowej ustawy o PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.Umowna współpraca między tymi dwoma podmiotami polegać ma na przejęciu przez podmiot prywatny zadań związanych z planowaniem, budową, finansowaniem i zarządzaniem nieruchomością oddaną podmiotowi publicznemu do korzystania za okresowym wynagrodzeniem. W praktyce wyróżnia się następujące modele współpracy w ramach PPP.Współpracujące w ramach PPP strony mogą ustalić, że po zakończeniu umownego okresu korzystania nieruchomość przejdzie na własność podmiotu publicznego (model nabycia). W umowie może być r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA