fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy ZUS podaruje ci długi

O umorzeniu zaległych składek marzy każdy dłużnik ZUS. Przyznanie nam takiej ulgi powoduje wygaśnięcie zobowiązań. Znaczy to, że nie musimy nic płacić i mamy czyste konto w ZUS
Umorzenie należności z tytułu składek jest formą ulgi stosowaną niezwykle rzadko. Wynika to m.in. z funkcji, jakie pełnią składki na ubezpieczenia społeczne. Dla ubezpieczonych niebędących jednocześnie płatnikami składek umorzenie nie wywołuje co prawda negatywnych skutków, gdyż na ich kontach ewidencjonowane są składki należne. Negatywne konsekwencje udzielenia tej ulgi obciążają jedynie osoby, które są jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia. Na ich kontach nie zostaną bowiem zewidencjonowane umorzone składki, co zaniży w przyszłości należne świadczenia. Umorzenie należności z tytułu składek może nastąpić na podstawie:- art. 28 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] – w razie całkowitej nieściągalności,- art. 28 ust. 3a tej ustawy – pomimo braku całkowitej nieściągalności; dotyczy wyłącznie osób opłacających składki za siebie,- ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA