fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy ustalaniu proporcji nie uwzględniamy wynagrodzenia

Podatnik, obliczając proporcję naliczonego VAT podlegającego odliczeniu, nie powinien brać pod uwagę wartości wynagrodzenia z tytułu importu usługi finansowej
Ustawa o VAT mówi, że odliczenie VAT przysługuje jedynie w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W konsekwencji zakupy związane w całości i bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną VAT uprawniają podatników do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu. W przypadku natomiast zakupów związanych w całości i bezpośrednio z działalnością zwolnioną z VAT lub niepodlegającą opodatkowaniu – odliczenie podatku naliczonego im nie przysługuje (art. 90 ustawy o VAT).[srodtytul]Odliczenie częściowe[/srodtytul]Z reguły mamy jednak do czynienia z sytuacją, gdy podatnik prowadzi zarówno sprzedaż opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną VAT. W konsekwencji zatem zarówno uprawniającą, jak i nieuprawniającą do odliczania podatku naliczonego. W takim przypadku często trudno przypisać dane wydatki jako związane jedynie z działalnością opodatkowaną czy też zwolnioną z VAT. Wtedy podatnikow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA