fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 18.09.2019

EVA polubiła przemysł ciężki

ROL
Do pierwszej pięćdziesiątki firm o największej ekonomicznej wartości dodanej (EVA) dołączyli nowi gracze. Od razu na trzecie miejsce wskoczył debiutant - Mittal Steel Poland.
EVA, czyli ekonomiczna wartość dodana, jest kategorią, którą w najprostszej postaci definiuje się jako różnicę pomiędzy osiągniętym zyskiem a kosztem kapitału, którego zaangażowanie było niezbędne, aby ten zysk otrzymać. Z metodycznego punktu widzenia obliczenie ekonomicznej wartości dodanej powinno się opierać na zysku operacyjnym netto po opodatkowaniu, który należy obciążyć ważonym kosztem zainwestowanego kapitału oraz zobowiązań, od których spółka płaci odsetki, np. kredyty i obligacje.EVA ze względu na swoją prostotę bardzo dobrze się sprawdza jako kluczowy element systemu zarządzania poprzez wartość (VBM). Pozwala też monitorować i oceniać efektywność pracy zarządu spółek przez pryzmat interesów akcjonariuszy inwestorów. W praktyce EVA wykorzystywana jest w controllingu oraz przy konstrukcji systemów wynagrodzeń. Od 2007 roku minister skarbu ustalił wytyczne obligujące spółki Skarbu Państwa do monitorowania wyników podległych spó...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA