Wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (DKR-440/104/08/pk) w sprawie importu świeżych odpadów ryb używanych do produkcji karmy

[b]Wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;Departament Kontroli Rynku, wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów [/b]W odpowiedzi na pismo z dnia 19 sierpnia 2008 roku zawierające prośbę o udzielenie informacji dotyczącej kwalifikacji prawnej importowania na teren Polski świeżych odpadów ryb używanych do produkcji karmy na fermie norki amerykańskiej, uprzejmie wyjaśniam co następuje.Przedmiotowe odpady zaliczają się do kategorii 3 zgodnie z [b]Rozporządzeniem 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady[/b] z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi [b](Dz.U. WEL 273 z 10.10.2002)[/b].Zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. d [b]Rozporządzenia WE Nr 1013/2006[/b] z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (DZ.U. L 190 z 12.7.2006) produkty, które podlegają wymogom w zakresie zezwoleń wynikającym z Rozporządzenia WE nr 1774/2002 wył...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL