fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy mamy trudności finansowe, możemy się starać o rozłożenie składek na raty

Wzór na obliczenie opłaty prolongacyjnej
Rzeczpospolita
W prowadzeniu przedsiębiorstwa największą zmorą, bez względu na formę, w jakiej działamy, jest ryzyko utraty płynności finansowej i związane z tym choćby chwilowe zaprzestanie regulowania zobowiązań, w tym wobec ZUS
W parze z zachwianiem stabilności ekonomicznej firmy powstają problemy z płaceniem bieżących należności nie tylko wierzycielom prywatnym, ale także dla sektora publicznoprawnego. Jej działalność w tym okresie finansują po prostu wierzyciele, a jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nieuiszczenie składek w ustawowych terminach pociąga za sobą możliwość albo nawet konieczność zastosowania wielu sankcji. Niektóre z nich następują automatycznie, np. odsetki za zwłokę, inne wymagają podjęcia przez ZUS dodatkowych czynności, zmierzających do wymierzenia kary bezpośrednio przez ZUS lub inny organ, np. sąd. Oprócz karnych odsetek za opóźnienie osobie prowadzącej działalność grożą następujące sankcje:- opłata dodatkowa,- zabezpieczenie zaległych składek na majątku płatnika przez ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego,- skierowanie zaległych należności do postępowania egzekucyjnego, co generuje dodatkowe koszty,- wniosek do sądu o ukaranie gr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA