Trzeba przechowywać dokumenty

Pracowałem w Anglii w latach 2004 – 2006. Nie rozliczałem się w Polsce. Chciałbym teraz skorzystać z abolicji podatkowej. Czy muszę przedstawić organowi podatkowemu dokumenty potwierdzające dochody osiągane w Anglii?
Wyjaśnień udziela Adam Bartosiewicz, współautor komentarza do ustawy o abolicji podatkowejW projekcie ustawy abolicyjnej początkowo zakładano, że wnioskodawcy będą mieli obowiązek dołączania do wniosku PIT-AZ dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą. Ostatecznie odstąpiono od tych planów, pozostawiając tylko obowiązek przechowywania tych dokumentów. Nie trzeba do wniosku PIT-AZ dołączać dokumentów potwierdzających uzyskiwanie przychodów zagranicznych. Należy jednak je zachować, gdyż organ podatkowy może zażądać w toku postępowania ich przedstawienia. Dokumenty trzeba przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązań podatkowych za dany rok.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL