Szef musi wskazać konkretną przyczynę wymówienia

Fotorzepa, Darek Golik
Czy „niespełnienie oczekiwań pracodawcy” jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem z pracownikiem na stanowisku kierowniczym to wystarczający powód zwolnienia?
Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Musi być ona konkretna, rzeczywista i prawdziwa oraz podana w ten sposób, aby sąd mógł skontrolować jej zasadność. „Niespełnienie oczekiwań pracodawcy” jako jedyny powód wypowiedzenia jest zbyt ogólnikowy, by go poddać kontroli sądowej.Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 grudnia 2001 r. wskazanie „niespełnienia oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem, bez konkretyzacji, o jakie oczekiwania chodziło, nie można uznać za podanie konkretnej i rzeczywistej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w rozumieniu art. 30 § 4 i art. 45 § 1 k.p.”.W wyroku z 7 kwietnia 1999 r. Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że naruszeniem art. 30 § 4 k.p. jest br...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL