fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 9 sierpnia 2007 r. (GNP/426/4560-402/07/PE) w sprawie powoływania służby bhp u pracodawców zatrudniajacych powyżej 100 pracowników

Zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy,zwaną dalej służbą bhp, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.) w § 1 ust. 3 stanowi:pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października2006 r. (I OSK 263/06) stwierdził, że pracodawca zatrudniający ponad100 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę bhp i zatrudnić pracownika tej służby.Niedopuszczalne jest więc zastąpienie służby bhp stworzonej na tych zasadach podmiotem niebędącym pracownikiem pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 osób.Ponadto pamiętać należ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA