fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kontrahenci firmy koniecznie muszą wiedzieć o jej likwidacji

Spółka z o.o. w dniu otwarcia likwidacji musi zmienić swą firmę przez dopisanie do niej dodatkowego oznaczenia: „w likwidacji”
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o jej likwidacji. Od jakiego momentu spółka obowiązana jest posługiwać się pieczątką z dodaniem znaczenia „w likwidacji”? Czy od dnia podjęcia takiej uchwały, czy też od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisie likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego?Momentem tym jest w świetle art. 274 kodeksu spółek handlowych dzień otwarcia likwidacji. Otwarcie likwidacji zaś następuje w zależności od sposobu likwidacji: z dniem podjęcia uchwały o likwidacji przez wspólników, z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o jej likwidacji (np. z powodu nieusunięcia braków formalnych) lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania, w tym wynikającej z umowy spółki (np. zakończenie inwestycji, dla której spółka została powołana). Przyjmuje się jednak, że w uchwale wspólnicy mogą wyznaczyć inną konkretną datę otwarcia likwidacji.Z dniem otwarcia likwidacji zaczyna się proces, który ma doprowadzić do ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA