Stanowisko centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadesłane 25 października 2007 r. (NGI-063/289/2007) w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.) podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią składniki wynagrodzenia,do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Dodatek stażowy jest wyłączony z podstawy wymiaru składek za okres choroby pracownika. Natomiast za okres, w którym pracownik świadczył pracę, dodatek ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne.Jeżeli pracownik otrzymuje dodatek stażowy za okres ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL