fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 czerwca 2008

SUBSTANCJE CHEMICZNE
- niektóre przepisy zmienionego w ubiegłym roku rozporządzenia ministra gospodarki dotyczącego ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (DzU z 2007 r. nr 116, poz. 806)
PRODUKTY BIOBÓJCZE
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego (DzU nr 101, poz. 650)
- następne jego rozporządzenie dotyczy jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie tego produktu (DzU nr 101, poz. 651)
OCHRONA ŚRODOWISKA
-Znowelizowane 30 maja prawo ochrony środowiska (DzU nr 111, poz. 708)
PRAWO LOTNICZE
- rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (DzU nr 111, poz. 709)
PROGRAMY OPERACYJNE
Nowe rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego o udzielaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” (DzU nr 111, poz. 710)
Następujące zdanie: „Pomoc jest udzielana do 31 grudnia 2008 r.”, minister ten dopisał do dwóch swoich rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy w ramach regionalnych programów operacyjnych na szkolenia (jedno) i usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców (drugie) oraz do trzeciego o pomocy inwestycyjnej w ramach tych samych programów (DzU nr 111, poz. 711, 712, 713)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA