fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyższy przychód za udziały w spółce

Wspólnik, który nabywa udziały w spółce kapitałowej w zamian za nieruchomość, samochód lub maszynę, uzyskuje przychód. Większość urzędów uważa, że w wysokości wartości rynkowej wkładu
Tymczasem powinno się go naliczyć według wartości nominalnej udziałów.Problem dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i prawnych wnoszących aporty inne niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przypomnijmy: z ustawy o PIT i ustawy o CIT wynika, że przychód ustala się w wysokości wartości nominalnej udziałów. Równocześnie jednak przepisy przewidują, że należy tu stosować odpowiednio reguły dotyczące określenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Mówią one, że przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena odbiega bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej rzeczy, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.Taka konstrukcja przepisów powoduje wiele wątpliwości. W praktyce bowiem wartość nominalna udziałów rzadko odpowiada jej wartości rynkowej. Oznacza to, że przystępujący do spółki wspólnik zobowiązany jest niejednokrotnie wnieść do spółki wkład o wyższej wartoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA