fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kupno długu wierzyciela sposobem na spłatę zobowiązań wobec niego

Jeśli wierzyciel przekazuje swą należność osobie trzeciej na podstawie umowy przelewu, to przechodzą na nią oprócz samej należności głównej także prawa z nią związane, a zwłaszcza zaległe odsetki
Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 8 maja 2008 r. (V CSK 562/07) dotyczącym sprawy wniesionej przez Klub Sportowy Ślęza.W połowie lat 90. zapadły dwa wyroki zasądzające od tego klubu łącznie 233 905 zł na rzecz jego wierzycieli – przedsiębiorców Wojciecha M. i Jacka K. Wierzyciele uzyskali w sądzie klauzulę wykonalności, ale swych należności nie wyegzekwowali.W 2001 r. klub – z zamiarem uwolnienia się od długów – nabył na podstawie umowy przelewu (cesji) od banku przysługującą mu należność wobec Wojciecha M. i Jacka K. z racji udzielonego im i niespłaconego kredytu. Bank wystawił przeciwko nim bankowy tytuł egzekucyjny na 960 tys. zł (należność główna plus odsetki za zwłokę) i uzyskał w sądzie klauzulę wykonalności, ale swej wierzytelności nie ściągnął.Po nabyciu tej należności klub złożył Wojciechowi M. i Jackowi K. oświadczenie o potrąceniu nabytej wierzytelności ze swym długiem wobec nich. Potrącenie w myśl art. 498 kodeksu cywilnego...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA