fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Trudno jest rozliczyć protestującego pracownika w drukach ZUS

W formularzach tych musimy ujmować zarówno tych podwładnych, którzy świadczą pracę, jak i tych, którzy nie wykonują pracy z różnych przyczyn albo wręcz jej odmawiają z powodu strajku
Należne za tych ostatnich składki wykazujemy za każdy miesiąc w raporcie ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 xx, gdzie ujmujemy wypłacone im lub postawione do ich dyspozycji przychody między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca kalendarzowego.Przypominam, że składki te potrącamy z przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie otrzymał od nas zainteresowany w związku z wykonywaniem umowy. Z podstawy wymiaru wyłączamy jednak:- wynagrodzenia chorobowe pokrywane przez zakład za 33 dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego zatrudnionego w roku zgodnie z art. 92 kodeksu pracy,- zasiłków,- wypłat wymienionych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.). Wątpliwości pojawiają się, gdy musimy wykazać w dokumentach rozliczeniowych czas strajku. Sposób postępowania zal...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA