fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyższe dofinansowanie na pracownika ze szczególnym schorzeniem

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Na niepełnosprawnych pracowników ze szczególnymi dolegliwościami przysługuje nam więcej pomocy materialnej z PFRON. Dysfunkcję trzeba jednak udokumentować
Z tymi tzw. schorzeniami specjalnymi ustawodawca związał dodatkowe przywileje. Do większego dofinansowania mamy prawo z tytułu zatrudnienia pracownika niewidomego oraz ze stwierdzoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub epilepsją.Wystarczy, by cierpiał on na jedno z wymienionych upośledzeń i dostarczył pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym kodem lub zaświadczenie od lekarza specjalisty.Zakłady pracy chronionej dostają za takich pracowników najwyższe dofinansowanie, większe od standardowego o 75 proc., czyli w sumie za osobę o:- lekkim stopniu – 125 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1170 zł;- umiarkowanym – 185 proc., czyli 1731,60 zł;- znacznym – 205 proc., czyli 1918,80 zł.Pracodawcom z otwartego rynku przysługuje maksymalne dofinansowanie w wysokości 90 proc. kwot należnych zpch, jednakże bez dodawania 75 proc., czyli za zatrudnionego ze schorzeniem specjalnym o:- lekkim stopniu – 45 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 421,2...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA