fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co musi być w dokumentacji cen transferowych?

Przygotowując dokumentację cen transferowych, trzeba pamiętać, aby nie pominąć żadnego z jej obowiązkowych elementów. Można też do niej dołączyć dodatkowe dowody, m.in. umowy, cenniki czy zestawienia faktur
Ponieważ nie ma wyraźnych wytycznych dotyczących sposobu prezentacji i szczegółowości danych oraz informacji, które trzeba zamieścić w dokumentacji cen transferowych, powoduje to pewną dowolność. Są jednak elementy, jakie dokumentacja taka powinna uwzględniać (wymienia je art. 9a ustawy o CIT).Poza tym trzeba pamiętać o celu, jaki przyświeca przepisom o szczególnej dokumentacji podatkowej. Chodzi o możliwość określenia na jej podstawie, czy ceny za dane dobro lub dobra oraz świadczone usługi, stosowane przez przedsiębiorcę z partnerem z nim powiązanym lub mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym, ustalone zostały zgodnie z zasadami rynkowymi. Z tego właśnie względu warto – w miarę możliwości – przygotować szczegółowe opracowanie, uwzględniające całokształt warunków transakcji. Skrupulatność opisu warto mieć na uwadze również ze względu na art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, który jako dowód nakazuje dopuścić wszystko, co może przyczynić...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA