fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Projekt Karty Praw Uczciwego Podatnika

Każde zwrócenie się przez podatnika z pytaniem dotyczącym prawidłowości wypełnienia deklaracji lub zeznania winno być przez organy podatkowe odnotowane – zaś adekwatna pomoc prawna udzielona. Zwrócenie się (wystąpienie) przez podatnika z pytaniem o sposób wypełnienia zeznania lub deklaracji stanowi dowód działania w dobrej wierze w zakresie objętym pytaniem. Wyłącza zarazem odpowiedzialność karnoskarbową w tym zakresie.Pomoc prawna winna być adekwatna do stopnia skomplikowania kwestii objętej pytaniem – po to, by nadmiernie nie absorbować organów podatkowych, ale zarazem nie wyłączać roli sądów administracyjnych w zakresie objętym ich kognicją.Każdy podatnik ma prawo żądania pomocy w obliczeniu podatku – po podaniu faktów znaczących podatkowo i postawieniu kwestii prawnej do rozstrzygnięcia. Najprostszą i najbardziej efektywną formą udzielenia takiej pomocy jest sprawdzenie oraz odnotowanie na deklaracji (zeznaniu): „sprawdzono pod względem prawid...
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA