fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Stracił mandat radnego przez projekt dla gminnej spółki - wyrok WSA w Olsztynie

123RF
Wypłacone wynagrodzenie przez gminną spółkę za wykonaną usługę jest uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego – wskazał w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Wojewoda zarządzeniem zastępczym wygasił mandat radnego D. N., który podpisał ze spółką komunalną umowę na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej, a następnie pobrał za to 6 tys. zł wynagrodzenia.

Wojewoda wskazał, że art. 24 f ust. 1 i 1a ustawy o samorządzie gminnym zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Zgodnie zaś z art. 383 § 1 pkt. 5 kodeksu wyborczego, wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności. Jak przy tym zaznaczono, w pojęciu mienia komunalnego mieszczą się nie tylko nieruchomości gminne, ale również cały zespół praw majątkowych w tym środki pieniężne wypłacone w ramach wynagrodzenia.

Radny przekonywał w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne, że wykorzystywaniem mienia komunalnego nie jest otrzymywanie zapłaty za wykonanie usługi ma rzecz spółki z o.o., w której gmina ma 100% udziałów, gdyż spółka jedynie wywiązuje się w ten sposób z zawartej umowy, a gmina nie ma żadnego wpływu na treść zawieranych przez spółkę umów, natomiast radny nie korzystał z jakichkolwiek środków, sprzętów czy innego mienia komunalnego. Jak podkreślił D.N., jako radny nie miał i nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez organa spółki, spółka ta pozostaje na własnym rozrachunku, a rada gminy nie ingeruje w decyzje podejmowane przez jej organa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie podzielił argumentacji radnego, i utrzymał w mocy zarządzenie wojewody.

W uzasadnieniu wyjaśniono, iż o naruszeniu zakazu nie można mówić w przypadku korzystania przez radnego dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z mienia gminy uzyskanego na zasadzie powszechnej dostępności do tego mienia lub na warunkach powszechnie ustalonych w odniesieniu do danego typu czynności prawnych dla wszystkich mieszkańców gminy. Jednak w ocenie sądu w okolicznościach tej konkretnej sprawy, nie sposób przyjąć, aby radny, zawierając umowę na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej korzystał z mienia gminy na zasadzie powszechnej dostępności.

Dlatego zdaniem sądu chybiona w realiach rozpoznawanej sprawy była dotycząca problemów interpretacyjnych w rozumieniu tego co jest wykorzystaniem mienia komunalnego, a co jest korzystaniem z tego mienia na zasadzie powszechnej dostępności. – Przecież nie można uznać aby rzeczą powszechną, czy codzienną i konieczną do normalnego funkcjonowania było zawieranie umów z gminną spółką i pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia – zauważył WSA.

Sąd podzielił też pogląd wojewody, że mieniem komunalnym są również prawa majątkowe, a więc takie, których wartość można wyrazić w pieniądzu, dlatego też wypłacone wynagrodzenie przez gminną spółkę za wykonaną usługę jest uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 8 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Ol 1249/16)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA