fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lista 500

Jak zostać Orłem

Spośród firm z Listy 500 tradycyjnie już wybieramy te najlepsze i najefektywniejsze. Otrzymują statuetkę Orła „Rzeczpospolitej”.
Szansę na nagrody mają jedynie te przedsiębiorstwa, które przekazały pełne sprawozdania z wyników osiągniętych w 2007 roku i legitymują się posiadaniem dodatnich kapitałów własnych. Kolejnym warunkiem było wykazanie zysku netto w latach 2007 i 2006. Przy wyborze pominięto monopolistów w swoich branżach.
Podobnie jak w latach poprzednich Orły przyznane zostały w trzech kategoriach firm:
produkcyjnych,
handlowych, infrastrukturalnych i usługowych,
finansowych.
Podział ten wynika z niepełnej porównywalności warunków działania w różnych segmentach polskiej gospodarki.
Kapituła brała pod uwagę wiele wskaźników określających efektywność firm, ich stabilność oraz zdolność do rozwoju. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych w ocenie efektywności zostały uwzględnione: rentowność kapitałów własnych, marża EBITDA, dynamika przychodów na jednego zatrudnionego. W ocenie dynamiki rozwoju brano pod uwagę wzrost przychodów oraz intensywność inwestowania.
Podobne miary efektywności, stabilności i zdolności rozwoju zastosowano w odniesieniu do przedsiębiorstw infrastrukturalnych i handlowych. Nieco inna była ocena podmiotów finansowych. Uwzględnione zostały: stopa zwrotu z kapitału własnego i aktywów, rentowność netto, dynamika przychodów.
Odpowiednie zwiększenie w przyjętej metodologii wagi udziału eksportu w sprzedaży, wielkości poniesionych nakładów na inwestycje pozwoliło kapitule wskazać przedsiębiorstwa zasługujące na dodatkowe wyróżnienie. Zyskały one tytuły: Eksportera oraz Inwestora „Rzeczpospolitej”.O firmach, które kapituła uznała za najlepsze, piszemy na stronach 10 – 18.
[ramka]
W tym roku kapituła nagrody Orzeł „Rzeczpospolitej” postanowiła przyznać ten tytuł firmom:
- Stalprodukt z Bochni – w kategorii przedsiębiorstw produkcyjnych,
- LPP – w kategorii firm usługowych i infrastrukturalnych, a także
- BZ WBK AIB TFI – w kategorii firm finansowych.
Specjalne wyróżnienia dla najlepszego eksportera, inwestora i debiutanta na liście otrzymały w tym roku:
- Mahle Polska z Krotoszyna,
- Pfleiderer z Grajewa,
- PESA Pojazdy Szynowe z Bydgoszczy.
Wszystkim laureatom gratulujemy osiągnięcia świetnych wyników.[/ramka]
"Lista 500" w wersji Excel jest dostępna za dodatkową opłatą. Prosimy o kontakt z [mail=a.malanowska@rp.pl]Anną Filipp-Malanowską[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA