Gdy powstaje związek reprezentatywny, rada znika niemal automatycznie

Jeśli po wyborze rady pracowników przez załogę w firmie powstanie związek zawodowy, to rada ulega likwidacji. Ale pracodawcy mogą mieć tu sporo wątpliwości
Jeśli pracodawcy zorganizowali wybory zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550, dalej ustawa o informowaniu), można przyjąć, że cała załoga miała wpływ na wybór swoich przedstawicieli.Często zdarza się jednak, że już po wyborze rady w zakładzie powstaje związek zawodowy. Może to oznaczać, że wybór załogi zostanie unieważniony, a organizacja związkowa swobodnie powoła nowych przedstawicieli. Co więcej, pracownicy – choćby stanowili większość w zakładzie – nie mogą temu przeciwdziałać.Tam, gdzie funkcjonuje już rada pracowników wybrana w wyborach i powstaje związek zawodowy, rada ulega rozwiązaniu, a mandat jej członków wygasa po sześciu miesiącach od dnia, w którym pracodawca został powiadomiony na piśmie o objęciu go zakresem działania organizacji związkowej oraz o liczbie jej członków. Tak stanowi art. 4 ust. 5 ustawy o informowaniu. Wyjątkowo przepisu t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL