Poufność danych pod kontrolą

Możesz odmówić dostarczenia radzie informacji objętych tajemnicą. Gdy ta się uprze, ma prawne środki na ich wydobycie
Także specjalista, z którego pomocy skorzystała rada pracowników, może ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=181671]ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550)[/link] jeżeli osoba ta ujawni dane, co do których pracodawca zastrzegł poufność, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Eksperci na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy są zobowiązani do poszanowania tajemnic pracodawcy przez czas pełnienia funkcji, jak i przez maksymalnie trzy lata od dnia jej zakończenia. W tym wypadku ukaranie pracownika lub innej osoby może nastąpić jedynie na wniosek pokrzywdzonego pracodawcy.Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o informowaniu jej przepisy dotyczące ochrony tajemnicy pracodawcy nie naruszają tych o ochronie tajemnicy z odrębnych przepisów. W szczególnych wypadkach ekspert może więc odpowiadać za szkodę wyrządzoną ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL