Przywrócenie terminu

Spóźniłem się nie ze swojej winy ze złożeniem odwołania. Prosiłem o przywrócenie terminu. Otrzymałem jednak postanowienie odmowne. Czy mogę złożyć na nie zażalenie?
Nie Art. 163 § 2 ordynacji podatkowej mówi, że w sprawie przywrócenia terminu na wniesienie odwołania postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Oznacza to, że postanowienia o przywrócenie terminu na wniesienie odwołania lub zażalenia mają moc ostateczną. Są to rozstrzygnięcia, które zamykają postępowanie. Nie można wnosić na nie zażalenia. Można natomiast złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL