fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 15 kwietnia 2008

OCHRONA ŚRODOWISKA: POMOC PUBLICZNA
- minister środowiska określił warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych; przykładowo chodzi tu o takie inwestycje, jak hermetyzacja urządzeń i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych czy przebudowa stacji benzynowych w celu ograniczenia emisji węglowodorów do środowiska (DzU nr 62, poz. 392). NOWOTWORY
- planowane nakłady na realizację działań z zakresu wczesnego wykrywania chorób nowotworowych muszą stanowić rocznie nie mniej niż 10 proc. nakładów na narodowy program zwalczania chorób nowotworowych – to jedyna zmiana wprowadzona 7 lutego do ustawy (art. 7 ust. 3) poświęconej wskazanemu programowi (DzU nr 54, poz. 325) DROGI PUBLICZNE - w ustawie o drogach publicznych przybył rozdział 2a „Zarządzanie tunelami położonymi w transeuropejskiej sieci drogowej” (DzU nr 54, poz. 326) ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o warunkach i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (DzU nr 54, poz. 329) STRAŻ GRANICZNA - minister spraw wewnętrznych i administracji uregulował w rozporządzeniu: organizację pełnienia służby w systemie skoszarowanym, warunki i tryb kierowania do tej służby oraz sposoby jej pełnienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU nr 54, poz. 335) MONETY - dzisiaj wchodzą do obiegu monety nominalnej wartości 20 zł i 200 zł, a dzień wcześniej – 2 zł, upamiętniające 65. rocznicę powstania w getcie warszawskim (MP nr 32, poz. 285).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL