Odliczenie mimo zawyżonej stawki

Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta fakturę za usługi wywozu nieczystości. Na fakturze sprzedaż została wykazana z 22-proc. stawką VAT. Czy mamy prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze, mimo że usługodawca zastosował niewłaściwą stawkę VAT: 22 zamiast 7 proc.?
Tak Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT analizowane usługi podlegają opodatkowaniu 7-proc. VAT. Zastosowana przez usługodawcę stawka podatku jest więc rzeczywiście nieprawidłowa. Nie oznacza to jednak, że nie możecie państwo odliczyć podatku wykazanego na fakturze. Przepisy zabraniają bowiem odliczenia podatku wykazanego na fakturze, jeśli sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT lub jest zwolniona. Faktura, o której mowa w pytaniu, nie dotyczy czynności pozostających poza zakresem VAT lub zwolnionych, więc prawo do odliczenia powinno przysługiwać. Niemniej organy podatkowe próbują czasami to kwestionować. Nie znajduje to jednak uzasadnienia w przepisach o VAT.Autorka jest doradcą podatkowym, menedżerem w Ernst&Young
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL