fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PCC

Nie trzeba płacić PCC od depozytu adwokackiego

www.sxc.hu
- Kancelaria adwokacka zamierza zawrzeć ze swoim klientem (spółka zagraniczna) umowę o świadczenie pomocy prawnej poprzez przyjęcie depozytu adwokackiego. Dłużnik klienta, będący spółką polską, na jego polecenie zdeponuje pieniądze na rachunku depozytowym kancelarii prowadzonym w złotych. Kancelaria adwokacka nie będzie upoważniona do rozporządzania środkami, w tym w szczególności do korzystania z nich we własnym interesie. W pisemnej umowie klient wskaże podmiot, od którego depozyt ma być przyjęty, oraz warunki jego wydania, a także zobowiąże podatnika do przewalutowania zdeponowanych środków na euro i przekazania ich w euro. Zawarta umowa depozytu adwokackiego nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W szczególności umowa depozytu adwokackiego nie będzie umową pożyczki ani umową depozytu nieprawidłowego, ponieważ nie ma na celu przeniesienia własności pieniędzy na spółkę zagraniczną. Nie przyznaje też kancelarii uprawnienia do korzystania z tych środków we własnym imieniu i na własną rzecz. Czy planowaną umowę depozytu adwokackiego należy opodatkować PCC? – pyta czytelnik.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych posługuje się zamkniętym katalogiem czynności cywilnoprawnych opodatkowanych PCC.
Stosownie do jej art. 1 ust. 1 pkt 1 podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki.
W pytaniu podkreślono, że depozyt adwokacki nie przybierze postaci żadnej z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie ma zatem wątpliwości, że czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. W analogicznej sprawie wypowiedziała się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 20 marca 2015 r. (IPPB2/4514-13/15-5/MZ), potwierdzając, że depozyt taki jak opisany przez czytelnika nie podlega PCC.
—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA