fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Rodziny stracą złotówkę zasiłku za każdą złotówkę powyżej progu dochodowego

www.sxc.hu
Od 2016 r. rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - poinformowało ministerstwo pracy i polityki społecznej

Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Po wejściu w życie zmienionych przepisów świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Innymi słowy łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Świadczenia nie będą wypłacane dopiero wtedy, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie niższa niż 20 zł.

Przykład

Pani Agnieszka samotnie wychowuje dziecko, a jej miesięczny dochód wynosi 1148 zł netto. Ponieważ dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 547 zł  (1148 : 2 = 574), otrzyma pełny zasiłek. Jeśli zarobi miesięcznie 1287 zł netto  pensję, przekroczy próg o 139 zł (1287 zł - 1148 zł). O taką kwotę pomniejszone zostaną łącznie wszystkie przysługujące jej świadczenia rodzinne.

Świadczeniobiorca będzie miał obowiązek powiadomić organ wypłacający świadczenia rodzinne o każdej zmianie w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu lub innych zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania. Zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Ministerstwo pracy szacuje, że po wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę" ze wsparcia państwa w 2016 roku skorzysta dodatkowo 160 tys. rodzin.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA