Skuteczne doręczenie wypowiedzenia

Odpowiada Piotr Malinowski, radca prawny, partner w Kancelarii Malinowski, Płachta & Wspólnicy
Jestem w konflikcie z pracodawcą. Przypuszczam, że będzie chciał mnie zwolnić. Postanowiłem, że nie będę odbierać osobiście wypowiedzenia. Czy skierowanie go inną drogą, np. pocztą, będzie skuteczne? – pyta czytelnik.Kodeks pracy nie reguluje ogólnych zasad doręczania pracownikowi pism mających na celu zakończenie stosunku pracy, czyli np. wypowiedzenia umowy czy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. W takim wypadku, zgodnie z art. 300 k.p., zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (w szczególności art. 61). Wynika z nich, iż wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę uważa się za skutecznie doręczone z chwilą, kiedy doszło do adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, chociażby tego nie uczynił (por. wyrok SN z 16 marca 1999 r., I PRN 2/95). Oznacza to m. in., że pracownik nie musi przyjąć pisma ani zgodzić się z jego treścią. Wystarczy, że miał realną możliwość zapoznania się...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL