Przedsiębiorcy należy się zasiłek opiekuńczy

Dobrowolnie ubezpieczeni mają prawo do płatnej opieki nad członkiem rodziny
Wczoraj Sejm jednogłośnie znowelizował ustawę z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r., nr 31, poz. 267 ze zm.). Zmieniła się treść art. 32, który dawał prawo do zasiłku opiekuńczego wyłącznie tym ubezpieczonym, którzy są ubezpieczeni obowiązkowo, czyli pracownikom (z wyłączeniem prokuratorów), członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osobom odbywającym służbę zastępczą.Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 6 marca 2006 r. (P 45/06) uznał za niekonstytucyjne pozbawienie prawa do tego zasiłku osób, które ubezpieczają się chorobowo dobrowolnie. Narusza to bowiem zasadę równości, szczególnie że wszyscy opłacają takie same składki. Dobrowolnie płacą składki na ubezpieczenie chorobowe: prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i z nimi wspóstawie umowy agencyjnej i zlecenia oraz duchowni. Art. 32 pozostał jednak ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL