fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności

www.sxc.hu
Nowe zasady orzekania o niepełnosprawności utrudnią życie osobom z dysfunkcjami – alarmują eksperci.

Eksperci Sądu Najwyższego i organizacji społecznych krytykują projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zakłada on istotne zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności.

Jeden zamiast dwóch

Rozdzielone ma być orzekanie o niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym od orzekania o niepełnosprawności. Jednak w przypadku tego projektu, mimo szczytnego celu poprawy procedury, dziecko może zostać wylane z kąpielą, co wprowadzi chaos i pogorszy sytuację osób niepełnosprawnych.

Podczas prac nad ustawą duże zamieszanie wywołała opinia ekspertów z Biura Studiów i Analiz SN. Ich zdaniem proponowane zmiany, zamiast naprawić, zaburzą orzecznictwo o niepełnosprawności. Eksperci skrytykowali przede wszystkim nieprecyzyjne zmodyfikowanie przepisów o orzekaniu o niepełnosprawności do celów korzystania z ulg i uprawnień, w razie gdy wnioskodawca miał wcześniejsze orzeczenie ZUS lub KRUS wydane na potrzeby ubezpieczenia społecznego. Obecnie organy muszą uznać to orzeczenie, nawet jeżeli nie odpowiada ono rzeczywistości.

Projekt przewiduje wykreślenie tej procedury. Jednak zdaniem SN na skutek pozostawienia innych przepisów rezultatem wciąż będzie przymus wydania równoznacznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do orzeczenia organu rentowego.

– W projekcie nowelizacji są poważne błędy legislacyjne, które SN trafnie dostrzegł – ocenia Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jak tłumaczy, wprowadzenie tych zmian wywołałoby ogromne kłopoty pracowników i pracodawców, związane m.in. z automatycznym uchylaniem korzystnych dla niepełnosprawnego decyzji organów rentowych sprzed lat.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Krzysztof Kosiński, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przekonywał, że rozwiązania są trafne, a zmiany nie wpłyną na status osób niepełnosprawnych, które będą musiały jedynie przejść tryb orzekania.

Nowy stopień

Eksperci SN skrytykowali także zmiany w art. 6b ustawy o rehabilitacji dzielące osoby wymagające stałej lub długotrwałej opieki na dwie grupy o zniesionej możliwości zaspokajania potrzeb w stopniu znacznym oraz w stopniu znacznie ograniczonym.

– Takie zróżnicowanie de facto wprowadza nowy stopień niepełnosprawności. To duża niekonsekwencja – przekonuje Agnieszka Dudzińska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie-Grzeczne Dzieci.

Dyrektor Kosiński przekonywał, że rozwiązania projektu są optymalne. Mają zapobiec sytuacji, w której trzeba by zmusić wszystkich do ponownego uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności.

Mimo wątpliwości co do projektu posłowie nie zdecydowali się na skierowanie go na wysłuchanie publiczne. Trafi jednak do podkomisji w celu wyjaśnienia zastrzeżeń.

etap legislacyjny: skierowany do podkomisji

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA