fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lepiej stawiać na ugodę niż spór sądowy

www.sxc.hu
Jednym z możliwych rozwiązań kończących proces jest zawarcie przez przedsiębiorców porozumienia.

W większości przypadków ugoda ma skutki prawne bardzo zbliżone do wyroku. Zawarcie ugody możliwe jest także poza postępowaniem czy przed jego wszczęciem. W praktyce zawezwanie do próby ugodowej przed sądem traktowane jest jako sposób na przerwanie biegu terminu przedawnienia jakiegoś roszczenia.

Zgodnie z art. 223 kodeksu postępowania cywilnego sąd powinien skłaniać strony do zawarcia ugody. Nie ma oczywiście uprawnień, aby ją nakazać przedsiębiorcy. Ustawodawca zawsze wychodzi z założenia, że lepiej jest, gdy strony porozumieją się z własnej woli. Gdy tak się dzieje, to osnowa ugody zawartej przed sądem powinna zostać wciągnięta do protokołu rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Oczywiście sama treść ugody musi być jasna i nie pozostawiać żadnych wątpliwości. Po podpisaniu ugody żadna ze stron nie może żądać od sądu, aby dokonał jej wykładni bądź uzupełnienia. Tak więc przedsiębiorcy, decydując się na konkretne zapisy ugody, powinni dokładnie przeanalizować jej treść. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA