Inwestycje w akcje małych i średnich spółek na giełdzie i poprzez fundusze

Akcje małych i średnich spółek można kupić poprzez fundusz inwestycyjny lub samodzielnie na giełdzie.
Bloomberg
Osoby niedoświadczone powinny inwestować przez fundusze. Będzie bezpieczniej.
Eksperci zgodnie twierdzą, że ten rok będzie należał do akcji małych spółek, których ceny po spodziewanej korekcie powinny powrócić na ścieżkę wzrostu. Dlatego ich zdaniem krótkotrwałe spadki na giełdzie warto wykorzystać do zakupu akcji tych firm.Najłatwiej w małe i średnie spółki zainwestować, kupując jednostki uczestnictwa funduszu, który koncentruje się na tym segmencie rynku. Osoby z większym doświadczeniem w inwestowaniu, które potrafią czytać i interpretować sprawozdania finansowe, mogą się zdecydować na samodzielny wybór spółek i zakup ich akcji na giełdzie.Ten drugi sposób jest tańszy, ponieważ inwestor nie musi ponosić kosztów dystrybucji i zarządzania funduszem. Natomiast pierwszy sposób wymaga specjalistycznej wiedzy.Potrzebna wiedza Lokując pieniądze w akcje małych i średnich spółek, nie można zapominać o dużym ryzyku związanym z takimi inwestycjami.– Akcje tych firm są mało płynne. Oznacza to, że przy umiarkowanym popycie i jednoc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL