EBC rozpoczyna program, który już przyniósł oczekiwane skutki

EBC rozpoczyna program skupu obligacji skarbowych za wykreowane pieniądze. Wpływ na rynki finansowe program ten jednak wywarł, zanim się rozpoczął.
Bloomberg
Zanim się jeszcze program rozpoczął, już doprowadził do wzrostu kursu złotego i cen polskich obligacji.

Europejski Bank Centralny rozpocznie w poniedziałek skup obligacji skarbowych państw strefy euro za wykreowane pieniądze. Zamierza na ten cel przeznaczać 47 mld euro miesięcznie. Będzie też kontynuował prowadzony już od jesieni ub.r. skup listów zastawnych europejskich banków oraz obligacji zabezpieczonych kredytami za 13 mld euro miesięcznie.

Już jest drogo

Rozszerzenie programu skupu instrumentów finansowych, znanego jako ilościowe łagodzenie polityki pieniężnej (QE), EBC zapowiedział w styczniu, więc inwestorzy mieli dużo czasu, aby uwzględnić to w cenach obligacji i kursach walut. W efekcie większość ekonomistów wątpi, aby program ten wywarł w kolejnych miesiącach znaczący wpływ na notowania polskich obligacji i złotego. – Skup obligacji skarbowych przez EBC jest czynnikiem, który może wzmacniać złotego i podbijać ceny polskich obligacji. Zwiększona płynność na rynku europejskim może bowiem trafić i do Polski – wskazuje Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku M...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL