fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe technologie

Historia w sieci

mapy.zabytek.gov.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa udostępnił na ogólnodostępnym portalu interaktywną mapę nieruchomych zabytków, pomniki historii i miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Pod określeniem „zabytek nieruchomy”, który figuruje w portalu, kryją się przejawy różnych form dziedzictwa. Wśród nich są m.in.: zabytki archeologiczne, budynki, krajobrazy kulturowe, układy przestrzenne, różnorakie budowle, cmentarze, parki, ogrody, miejsce upamiętniające wydarzenie historyczne czy też mała architektura.

Dane aktualizowane są co pół roku. Obecnie zamieszczono blisko 78 tys. wpisów na temat zabytków,, w tym ponad 7 tys. stanowisk archeologicznych. Jest to ok. 85 proc. wszystkich danych zgromadzonych w bazie danych zabytków

Użytkownicy mogą przeglądać bazę polskich zabytków na tle różnorodnych zobrazowań – w tym standardowych map, zobrazowań lotniczych czy numerycznego modelu terenu, pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  . Portal umożliwia tworzenie własnych kompozycji zmieniających kontekst, w którym widoczne są zabytki - możliwe jest np. zobrazowanie zabytków na tle fotoplanu Warszawy pochodzącego z lat 1935 i 1945.

Ze względu na troskę o los zabytków, nie wszystkie informacje są dostępne powszechnie. Przykładem są zasięgi stanowisk archeologicznych oraz ograniczenie informacji dotyczących ich chronologii – celem tego działania jest ich ochrona przed potencjalną grabieżą. Specjaliści po zalogowaniu się do systemu informatycznego NID uzyskują szersze informacje, niezbędne do zarządzania i monitorowania stanu zabytków.

Portal jest efektów wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information In Europe), której celem  jest darmowy dostęp do danych stanowiących rejestr publiczny.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA