fbTrack

Prawo autorskie

Niektóre zdjęcia można kopiować

Zdjęcia książek zamieszczane na Allegro mają głównie charakter dokumentacyjny. Dlatego nie są chronione prawem autorskim
Mam zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zajmuję się m.in. handlem różnymi książkami na internetowych portalach aukcyjnych, głównie na Allegro. W związku z tym mam pytanie: czy można korzystać z już opublikowanych tam zdjęć-ikonek książek? Sprzedaję takie same publikacje, zrobione przeze mnie zdjęcia byłyby identyczne, a to oszczędność czasu - pyta czytelnik.
Odpowiedź na to pytanie daje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jej art. 1 przewiduje, że utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utworem może być także fotografia, ale – co istotne – nie każda. Musi ona być przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, czyli nosić piętno właściwe danej jednostce, znamiona odróżniające ją od innych utworów. Zdjęcia książek zamieszczane na Allegro mają głównie charakter dokumentacyjny – przedstawiają ich okładki. W czynnościach fotografa nie mieszczą się więc elementy twórcze – jest wręcz przeciwnie – są to elementy odtwórcze, nie wyrażają wizji artystycznej fotografującego, a jedynie odtwarzają rzeczywisty stan przedmiotu. Najczęściej widoczna jest na nich jedynie sztuka danego twórcy (okładka książki), a nie ma elementów indywidualizujących fotografa (tło stołu, narzuty na łóżku, ściany – to trochę za mało). Dlatego takie zdjęcia nie są chronione prawem autorskim. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 26 czerwca 1998 r. (I PKN 196/98). Indywidualizacją byłoby np. umieszczenie na zdjęciu e-maila, daty wykonania zdjęcia, logo lub danych sprzedającego. Podstawa prawna: art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL