Nie każdy weksel nadaje się do przyjęcia

Przedsiębiorca może przedstawić weksel osobie, która w pierwszej kolejności powinna go zapłacić. Od reguły tej są jednak wyjątki
Spotkałem się kiedyś z pojęciem „trasant” określającym wystawcę weksla polecającego trasatowi wypłacenie należności osobie trzeciej. W DF z 17 lutego („Co, jak i kiedy napisać na wekslu, aby dokument ten był ważny”) przeczytałem, że w wekslu własnym trasata oznaczać nie trzeba. Rozumiem, że przyczyną jest fakt, iż trasat jest tu jednocześnie trasantem. Czy w związku z tym obowiązek przedstawienia trasatowi weksla do przyjęcia lub zapłaty nie odnosi się już do trasanta? – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Tak. Zacznijmy jednak od początku. Prawo stanowi, że każdy posiadacz weksla może aż do terminu płatności przedstawić ten dokument trasatowi do przyjęcia w miejscu zamieszkania tego ostatniego. Trasat to podmiot, który wskazany został przez wystawcę weksla jako ten, który ma dokonać zapłaty.Wskutek przyjęcia – zwanego fachowo akceptem – trasat staje się akceptantem. Różnica jest dość istotna, bo dochodzenie roszczeń przeciw akceptant...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL