Mniej praw dla związków zawodowych

Pracodawcy postulują ograniczenie uprawnień związków w taki sposób, jak uczyniono to w Czechach
Czeski Sąd Konstytucyjny uchylił ze względu na niezgodność z ustawą zasadniczą 11 klauzul tamtejszego kodeksu pracy, co spowodowało osłabienie w niektórych sytuacjach siły związków zawodowych. W opinii pracodawców, jeśli uwzględni się podobne problemy ekonomiczne występujące w Polsce i Czechach, wyrok ten powinien skłonić nas do zastanowienia się nad rolą i pozycją związków w naszym kraju.– Wiele uprawnień jest nadmiernie rozwiniętych i wykracza poza zakres kompetencji korporacji związkowych. Pochodzą one z okresu, gdy związki spełniały istotną rolę polityczną. I choć dziś często są niereprezentatywne, to w wielu branżach mają nadmiernie przywileje. Dzieje się to kosztem większości pracowników. Obszar władzy działaczy związkowych musi ulec ograniczeniu, a Czesi pokazali nam kierunek zmian – twierdzi Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.Czeski odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że pracownicy mają prawo ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL