Nielegalnie zwolniony dostanie pieniądze tylko raz

Pracodawca, który wypłacił odprawę, nie musi płacić odszkodowania, gdy zwolnienie było niezgodne z prawem
Mirosława S. zwolniono z pracy z powołaniem się na art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Firma w dniu rozwiązania stosunku pracy wypłaciła mu w związku z tym odprawę.Kiedy się okazało, że po rozstaniu z nim nie zlikwidowała jednak jego stanowiska, Mirosław S. odwołał się do sądu, żądając odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy. Sąd rejonowy stwierdził, że przyczyna rozstania z pracownikiem była pozorna, i przyznał mu z tego tytułu przeszło 17 tys. odszkodowania.Sąd nie uwzględnił natomiast powództwa wzajemnego firmy, która chciała, aby odprawa wypłacona Mirosławowi S. w dniu rozstania została zaliczona na poczet odszkodowania. Podanie pozornej przyczyny rozwiązania umowy o pracę narusza art. 30 § 4 kodeksu pracy, co zdaniem sądu uzasadniało roszczenie powoda o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzen...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL