Możesz się rozstać z osobą, do której straciłeś zaufanie

Czy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę?
Art. 30 § 3 kodeksu pracy mówi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Natomiast art. 30 § 4 k.p. nakazuje, aby w oświadczeniu szefa o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia znalazła się przyczyna uzasadniająca taką decyzję. To obowiązek informacyjny, a jego naruszenie polega na braku wskazania przyczyny, ujęcia jej zbyt ogólnikowo lub niekonkretnie, a także podaniu przyczyny innej niż rzeczywista. Jeśli przełożony nie wskaże przyczyny wypowiedzenia albo zrobi to niewłaściwie, pracownik może wystąpić do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa już się rozwiązała – o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (art. 45 k.p.).Utratę zaufania do podwładnego sądy często uznają za zbyt ogólny powód, aby wystarczył do rozwiązania umowy za wypowi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL