fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czeski Zubr mógł zmylić konsumenta

Słowny znak Ceskie Pivo Zubr jest tak podobny do Żubra browaru Dojlidy, że go nie zarejestrowano
Znak ten ma rejestrację międzynarodową w trybie porozumienia madryckiego. W ubiegłym roku czeski browar Pivovar Zubr z Presova wystąpił o uznanie jej również w Polsce.Urząd Patentowy odmówił. Powołał się na zbytnie podobieństwo do znaku Żubr Dojlidy. Art. 132 ust. 2 pkt 2 prawa własności przemysłowej zabrania rejestracji znaku towarowego identycznego lub podobnego do znaku zarejestrowanego już wcześniej na rzecz innej osoby, dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli jego używanie może wprowadzić w błąd odbiorców. Białostocki browar Dojlidy uzyskał prawa do Żubra w 1997 r.Czeska firma ma już wprawdzie zarejestrowany w Polsce, i to od 1995 r., identycznie brzmiący znak słowno-graficzny, który umieszcza na etykiecie piwa. Ale znak słowny może być używany w różnych kombinacjach, a prawa do niego dają szersze możliwości.Toteż Pivovar zaskarżył odmowną decyzję UP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podczas rozprawy obie str...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA