fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy pracownik nie pracuje, ale jest gotowy do działania, nie wykpisz się od wypłaty

Tylko wyjątkowo zapłacisz pracownikowi, który nie świadczy pracy, ale był gotowy do jej wykonywania. Zatrudniony musi to jednak wykazać
Muszą być przy tym spełnione łącznie dwa warunki: pracownik był gotów do wykonywania pracy, ale doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 k.p.). Najwięcej problemów przysparza wykazanie, że podwładny był gotów do wykonywania pracy.[srodtytul]Cztery elementy[/srodtytul]Gotowość do pracy oznacza stan świadomości i woli pracownika, nakierowany na wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy. Składają się na to cztery elementy, które stanowią jednocześnie cechy charakterystyczne tego stanu:- zamiar wykonywania pracy,- faktyczna zdolność do świadczenia pracy,- uzewnętrznienie gotowości do wykonywania pracy,- pozostawanie do dyspozycji pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2006 r., II PK 111/05).Pracownik powinien zachować stan gotowości przez cały okres niedopuszczenia go do pracy. Nigdy nie wiadomo, kiedy szef wezwie do jej świadczenia. Cechą charakterystyczną przestoju jest bowiem to, że występują w nim elementy zaskoczenia, niepewności oraz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA