Dodatkowe pieniądze najlepiej mobilizują do lepszej pracy i wydajności

By zachęcić zatrudnionych do lepszego i wydajniejszego wypełniania obowiązków, przyznajemy im dodatkowe profity ponad to, co musimy płacić: premie i nagrody
W ten sposób kupujemy sobie ich lojalność. I premie, i nagrody to dobrowolne świadczenia ze stosunku pracy. Mimo że różnią się diametralnie, często bywają mylone i zamieniane nazwami. Pokazujemy różnice między nimi.Możemy wypłacać premie, ale nie musimy. Jeśli jednak zdecydujemy się na to, to zasady ich przyznawania trzeba określić w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie płacowym, układzie zbiorowym. Gdy to zrobimy, musimy wypłacić premię każdemu pracownikowi, który spełni warunki. Przy udzielaniu premii nie ma bowiem mowy o jakiejkolwiek uznaniowości szefa.Wypłacając personelowi premie, określamy zasady ich nabywania w funkcjonujących u nas przepisach wewnątrzzakładowych, czyli np. w układzie zbiorowym pracy, jeśli taki nas obejmuje. Gdy zatrudniamy przynajmniej 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy określającym warunki płacowe (wszystko jedno zakładowym czy ponadzakładowym), to zasady przyznawania premii precyzujemy w regu...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL