fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obciążenie klienta opłatą za list polecony bez VAT

www.sxc.hu
Wysłanie wezwania do zapłaty i nałożenie na dłużnika obowiązku pokrycia kosztów tej przesyłki nie jest świadczeniem usług, a otrzymany zwrot takich wydatków od niesolidnego kontrahenta nie jest obrotem.
Obciążenie kontrahenta kosztami nie w każdym przypadku powoduje konieczność ich opodatkowania i udokumentowania fakturą. Jak wyjaśniają organy podatkowe ?w udzielanych na ten temat interpretacjach, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy jest wykonywana w ramach umowy zobowiązaniowej, ?a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz realizującego płatność musi mieć przy tym charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że płatność ta następuje w zamian za to świadczenie.Pomiędzy wierzycielem ?a jego dłużnikiem, który zwraca koszty przesyłki pocztowej zawierającej wezwanie do zapłaty, nie istnieje świadczenie wzajemne. Wierzyciel w zamian za wpłaconą kwotę nie wykonuje bowiem na rzecz dłużnika żadnego świadczenia. Tym samym wysłanie wezwania do zapłaty ?i obciążenie dłużnika kosztami tej przesyłki nie jes...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA