fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zatrudnianie cudzoziemców: Jak przyjąć do pracy obcokrajowca

ROL
Przedsiębiorca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi uzyskać zezwolenie wojewody. W niektórych przypadkach wystarczy złożenie oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy.
Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: u.p.z.) polski pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, może potrzebować zezwolenia na pracę, jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać ją na terytorium naszego kraju na podstawie umowy zawartej z polskim podmiotem. Zezwolenie może być wymagane także wtedy, gdy cudzoziemiec będzie pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i ma zamiar przebywać w Polsce przez okres przekraczający łącznie sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (art. 88 u.p.z.). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 40 u.p.z. wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatem zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców lub są spółkami kapitałowymi w organizacji.Krok 1. Ustal, ?czy potrzebujesz z...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA