fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przepis dotyczący utrzymania czystości w gminie nie może budzić wątpliwości

W regulaminie utrzymania czystości należy precyzyjnie określić, z jaką częstotliwością mają być opróżniane szamba. Nie wystarczy stwierdzenie ?„tak często, jak trzeba".
Rada gminy Łuków w regulaminie utrzymania czystości i porządku zapisała, że właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Częstotliwość wynika z instrukcji eksploatacji zbiorników.
Uchwałę unieważnił wojewoda lubelski. Wskazał, że art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje radzie ustalić szczegółowo częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych.
Użyte określenie „z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu" czy też „częstotliwość wynika z instrukcji eksploatacji" nie wyczerpuje ustawowego obowiązku – uznał wojewoda.
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „częstotliwość" to częste i systematyczne powtarzanie się jakiejś czynności. Radni powinni zatem określić, w jakich odstępach czasowych należy pozbywać się nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni. Adresat regulaminu nie może mieć żadnych wątpliwości, jaką regułę postępowania wyznacza przepis, a urzędnicy – jak go interpretować.
sygnatura akt: PN-II.4131. 202.2014
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA