fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurowybory 2014

Ankieta "Rzeczpospolitej": Robert Jarosław Iwaszkiewicz (Kongres Nowej Prawicy, miejsce 1, okręg nr 12, dolnośląsko-opolski)

Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
Polska powinna dążyć do maksymalnej suwerenności. Korzystne jest pozostanie w strefie Schengen i Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
Nigdy.
3. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
Nigdy.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?
Wszelkie dotychczasowe działania klimatyczne pochłonęły olbrzymie koszty, a nie przyniosły rezultatu. Wszelkie zaostrzenia prawa środowiskowego ograniczają swobodę gospodarczą, na co nie możemy się zgodzić. Polityka energetyczna krajów europejskich jest zróżnicowana i nie powinna być zmonopolizowana przez jednego dostawcę. Polska powinna korzystać z własnych zasobów i tych tradycyjnych i nowo odkrywanych np. gaz łupkowy. Bezpieczeństwo energetyczne zapewni nam tylko niezależność od dostaw zewnętrznych. Niezbędne dostawy zewnętrzne powinny być zdywersyfikowane.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Należy znieść wszelkie bariery gospodarcze w Europie. Wprowadzić konkurencję w sferze podatkowej państw europejskich.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Wolny rynek sam znajdzie rozwiązania wzmacniające wspólny rynek europejski. Żadnych ograniczeń w przepływie osób, towarów i kapitału.
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój innowacyjnej gospodarki?
Nie przewidujemy żadnego wsparcia rolnictwa.
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro?
Budżet europejski powinien być zdecydowanie mniejszy.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla Polski w przyszłości?
Unia Europejska nie jest dobrodziejstwem dla swoich członków, toteż rozszerzanie Unii na inne kraje uważam za nieodpowiednie.
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
Nie ingerujemy w sprawy wewnętrzne innych państw. Polityka obronna powinna się opierać przede wszystkim na własnej silnej armii.
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
W społeczeństwach, gdzie nie ma nadmiernych obciążeń podatkowych i przymusu emerytalnego nie ma potrzeby wprowadzania żadnych regulacji w tym zakresie.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan za liberalizacją i ujednoliceniem prawa dotyczącego zawierania małżeństw przez pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
Unia Europejska nie powinna się w żadnym wypadku wtrącać w sprawy rodzinne. Państwo nie powinno finansować zabiegów aborcyjnych. Zdecydowany sprzeciw co do regulacji prawnych związków homoseksualnych.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA