fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po wychowawczym powrót na dotychczasową posadę

Czy pracownik powracający do firmy po dwuletnim urlopie wychowawczym na inne stanowisko może nie przyjąć nowych warunków wynikających z wypowiedzenia zmieniającego i czy po ich odrzuceniu będzie mu przysługiwała odprawa za zwolnienie?
Pracownik wraca do firmy po dwuletnim urlopie wychowawczym na inne stanowisko, niż wcześniej zajmował (zostało ono już obsadzone), i w zmniejszonym wymiarze etatu. Nowe warunki pracy mają wynikać z wypowiedzenia zmieniającego. Czy pracownik może ich nie przyjąć i czy po ich odrzuceniu będzie mu przysługiwała odprawa za zwolnienie? - pyta czytelnik.Art. 1864 k.p. stanowi, że pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, kieruje go na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne odpowiadające jego kwalifikacjom za wynagrodzeniem nie niższym od tego, jakie zatrudniony miał w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem.Przepis ten nie zakazuje jednak szefowi wręczyć pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 k.p. wypowiedzenie takie uważa się za dokonane, jeżeli podwładnemu zaproponowano na ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA