fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dofinansowanie szkoleń nauczycieli bez PIT

Nauczyciele nie muszą płacić podatku od kwot, które otrzymują na podwyższenie swoich kwalifikacji
Dopłaty te, jeżeli pochodzą ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, są zwolnione od PIT.Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2008 r. (nr IPPB2/415-563/07-4/AK). Dotyczy ona dopłat pochodzących z funduszu, o którym mowa w art. 70a Karty nauczyciela. Wynosi on 1 proc. planowanych środków przyznanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.Izba wyjaśniła, że ma tu zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem od podatku zwolniona jest wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Za odrębne przepisy dla nauczycieli należy uznać ustawę – Karta nauczyciela oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 marca 2002 r. (DzU z 2002 r. nr 46, poz. 430). Wynika z niego, że nauczyciele mogą się ubiegać m.in. o dofinansowanie czesnego za kształcenie pobierane ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA