fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Służba zdrowia

Jak poprawić warunki leczenia

Dr n. med. Zbigniew Pawłowicz, dyrektor Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
materiały prasowe
Szanowni Państwo
Światowy Dzień Walki z Rakiem jest dobrą okazją do zapoczątkowania zmian w polskiej onkologii. Zanim zaczniemy uwalniać limity refundacji świadczeń onkologicznych, warto zmienić organizację i funkcjonalność opieki onkologicznej w Polsce. Zmiany w funkcjonowaniu ośrodków pociągną za sobą inną alokację obecnie posiadanych – wcale niemałych środków. Na taką konieczność wskazują m.in. wzrastające z roku na rok wydatki na świadczenia onkologiczne w Polsce (czterokrotny wzrost w ciągu ostatniej dekady), które nie poprawiły jednak wskaźników wyleczalności, pozostających wciąż na jednym z najniższych poziomów w Europie. W czym zatem tkwi problem? Nie do zaakceptowania jest dowolność postępowania diagnostycznego i leczniczego, w tym nieuzasadnione różnice takiego postępowania w przypadku identycznych problemów onkologicznych. Referencyjność świadczeniodawców jest uznaniowa, a nie certyfikowana, a jakość udzielanych świadczeń deklarowana, a nie audytowana. Problemem jest rozproszenie realizacji świadczeń onkologicznych i kadry medycznej poprzez nieprzemyślane inwestycje w powstawanie nowych podmiotów, co za tym idzie rozpraszanie funduszy i specjalistycznej kadry medycznej na pokrycie ich działalności.
Warto zatem pochylić się nad pomysłem, jaki kilka miesięcy temu Dyrekcje i Rady Naukowe Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, a także Rada Dyrektorów Publicznych Centrów Onkologii zgłosiły Ministerstwu Zdrowia oraz NFZ. Opierając się na doświadczeniach innych krajów rozwiniętych, uważamy, że rynek świadczeń onkologicznych nie powinien być rynkiem wolnym – „doskonale" konkurencyjnym. Powinien być rynkiem regulowanym, posiadającym odpowiednie mechanizmy i narzędzia regulacji, których w onkologii polskiej brakuje. Priorytetowym działaniem zmierzającym do zmian w polskiej onkologii powinno być powołanie Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii na bazie dotychczas funkcjonującego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Działalność Instytutu stanowić będzie narzędzie dla ministra zdrowia celem realizacji polityki zdrowotnej wobec pacjentów z chorobą nowotworową. Wiodąca jednostka będzie w stanie przeanalizować aktualne i rzeczywiste potrzeby zdrowotne w zakresie onkologii klinicznej, radioterapii i chirurgii onkologicznej. Jak również dokonać przeglądu świadczeniodawców wraz z oceną ich potencjału w zakresie posiadanych kadr specjalistycznych, wyposażenia i sprzętu, a także opracować zasady planowania i realizacji strategii terapeutycznej dla indywidualnego pacjenta w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania nowotworu – co wydatnie poprawi skuteczność leczenia i zmniejszy ryzyko wystąpienia powikłań. Powołany instytut pełniłby zatem funkcję inspirującą i wspierającą płatnika publicznego – NFZ w działaniach na rzecz zapewnienia dostępności do skojarzonego leczenia w ściśle określonym czasie dla pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową. Kolejnym krokiem powinna być implementacja działań Instytutu w wielospecjalistycznych centrach onkologicznych zlokalizowanych w poszczególnych regionach zapewniająca pacjentom ustalone standardy diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Niebanalne jest także zapewnienie lepszej i bardziej efektywnej współpracy pomiędzy centrami onkologii a ośrodkami niższego poziomu referencyjności w regionie, a także innymi szpitalami, ambulatoryjną opieką specjalistyczną i podstawową opieką zdrowotną – w tym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszelkie działania podejmowane w celu poprawy dostępności mają na celuzapewnienie pacjentowi właściwych warunków leczenia zgodnie ze standardami światowymi i właściwego dostępu do informacji na temat możliwości diagnostyczno-leczniczych poszczególnych placówek onkologicznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom niniejszym przedstawiamy  wielospecjalistyczne  publiczne centra onkologii wraz z portalem PubliczneCentraOnkologii.pl jako wspólną misję pod szyldem  „Pacjent w centrum uwagi" . Wszystkich pacjentów i ich rodziny zapraszamy do kontaktu z nami. kontakt@PubliczneCentraOnkologii.pl Publiczne Centra Onkologii to: 137 oddziałów stacjonarnych (w tym: Chirurgii Onkologicznej, Onkologii Klinicznej, Radioterapii); 4388 łóżek ogółem; 60 373 przeprowadzonych zabiegów operacyjnych; 1646 lekarzy, w tym: 186 anestezjologów, 374 chirurgów, 179 radiologów, 235 onkologów klinicznych i chemioterapeutów, 364 radioterapeutów, 308 innych specjalności zabiegowych; aparatura diagnostyczna: 7 PET-CT, 14 MR, 32 CT, 6 gammakamer SPECT; aparatura radioterapii: 36 symulatorów, 80 akceleratorów 23 HDR, 3 PDR.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA